Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Czwartek
16 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, Ambroży, Domarad,
Domarat, Joachim, Joachima, Roch

Do końca roku zostało 138 dni.
Zodiak: Lew

Organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3, 4 – latki)


7.30 - 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno– wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym.
 
8.30 - 9.00 Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych (4–latki). 
 
9.00 – 9.45 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie zębów, rąk i buzi.
 
9.45– 10.30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji „Podstawy programowej” i „Programu wychowania przedszkolnego” z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
 
10.30 - 11.30 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
 

11.30 - 11.40 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samoobsługi.

11.40 - 12.20 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.
 
12.20 - 12.30 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4 – latki).
 
12.30 - 13.00 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).
 
13.00 - 13.30 Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.

13.30 - 14.20 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.
 
14.20- 14.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych

(4 – latki).
 
14.30 – 14.45 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, praca dyżurnych (4 – latki).
 
14.45- 15.00 Czynności higieniczne i odpoczynek po posiłku.


15.00 - 16.00 Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.
 
Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym:

5 godz. - zabawa swobodna (1 godz. dziennie)
6 godz. 15 min.- zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. 15 min. dziennie)
3 godz. 45 min. - zajęcia dydaktyczne (45 min. dziennie)
10 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp. (2 godz. dziennie)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla dzieci 5, 6-cio letnich

rok szkolny2017-2018

 

Godziny

Zajęcia dnia

7.00-8.00

 

 

Schodzenie się dzieci (czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie na wybrane tematy, kontakty z rodzicami).

8.00-8.30

 

 

Zajęcia poranne (zabawy ruchowe lub muzyczno-ruchowe, ćwiczenia poranne, logopedyczne lub inne zajęcia wprowadzające dzieci w temat dnia).

Zajęcia dodatkowe-religia.

8.30-9.00

 

 

Przygotowanie do śniadania (zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów). Śniadanie (wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych).

9.00-10.00

 

 

 

Zajęcia główne (zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, zajęcia z przewagą treści polonistycznych, matematycznych lub plastycznych, ćwiczenia gimnastyczne a także nauka piosenek).

Język angielski.

10.00 – 11.00

Zabawy swobodne w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, prace gospodarcze.

11.00-11.30

 

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, zabawy muzyczno-rytmiczne, rysowanie, utrwalanie piosenek.

11.30-12.30

 

Zabawy dowolne w sali , gry i zabawy ruchowe, prace gospodarcze, porządkowe, zabawy konstrukcyjno-techniczne.

 

12.30-13.00

 

 

Przygotowanie do obiadu (zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Obiad (wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych).

13.00-14.00

 

Zajęcia popołudniowe (zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie, zabawy dowolne, zabawy dramowe, drobne prace plastyczne, zabawy relaksacyjne).

14.00-14.15

 

 

 

Przygotowanie do podwieczorku (zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów). Podwieczorek (wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych).

14.15-15.00

 

 

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, zabawy ruchowe, rysowanie, utrwalanie piosenek.

15.00-16.00

Zabawy dowolne w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.