Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Środa
22 Marca 2023
Światowy Dzień Wody
Imieniny obchodzą
Bazylissa, Bogusław, Godzisław,
Katarzyna, Kazimierz, Paweł

Do końca roku zostało 285 dni.
Zodiak: Baran

Organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 , 6 – letnich


• 7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci.
• Zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
• 7.45 – 8.15 Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali . Praca z dzieckiem zdolnym. Rozmowy z dziećmi wprowadzające do tematu zajęć dydaktycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, spostrzegawczość myślenie. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę.

• 8.15 - 8.30 Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych .

• 8.30– 9.15 Śniadanie.

• przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie zębów, rąk i buzi.

• 9.15 – 11.45 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego.

• Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie działań dydaktycznych, badawczych, muzycznych, rytmicznych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą .

• Zajęcia z języka angielskiego.

• Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

• 11.45 – 11.50 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

• 12.15 – 12.30 Przygotowanie do obiadu.

• Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, praca dyżurnych.

• 12.30 - 13.00 Obiad

• przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

• 13.00 – 13.15 Rozchodzenie się dzieci.

• Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.
• 13.15 – 13.45 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza . Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności dzieci.

• 13.45 - 14.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych .

• 14.00 – 14.30 Podwieczorek

• przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, praca dyżurnych. Czynności higieniczne i odpoczynek po posiłku.

• 14.30 - 15.30 Zabawy i zajęcia dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.
15.30 – 16.00 Rozchodzenie się dzieci.
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.